Scandinavian Coating Show 2023

Den 15-16 mars 2023 var vi på Forum Köpenhamn. Under dagarna två visades olika mät- och testinstrument för kulörskillnad, glans, haze, DOI, skikttjocklek mm i vår monter nr 02:50.
Nytt för mässan var ny design för spectrofotometer ci7500/ci7600 från X-Rite, nya programversioner av Synergy M3 för receptberäkning och Synergy T3 för kontroll av brytmaskin och recepthantering.
Från vår leverantör DeFelsko visades skikttjockleksmätare med större display och touch panel. PosiTector Inpection Kits där en PosiTector basenhet, Standard eller Advanced, kombineras med olika sonder för ditt behov, välj mellan förkonfigurerade kits eller sätt ihop ditt eget för skikttjocklek, glans, ytprofiler, hårdhet eller miljö. PosiTest PC – beröringsfri kontroll för pulver.
Rhopoint kommer också med ny design på Novo-Gloss Curve samt deras Friktionstestare. Vill du veta mer, kontakta oss på info@innovanordic.se

Comments are closed.