Produktnyheter-arkiv - Innova Nordic AB

Scandinavian Coating Show 2023

April 14, 2023

Den 15-16 mars 2023 var vi på Forum Köpenhamn. Under dagarna två visades olika mät- och testinstrument för kulörskillnad, glans, haze, DOI, skikttjocklek mm i vår monter nr 02:50. Nytt för mässan var ny design för spectrofotometer ci7500/ci7600 från X-Rite, nya programversioner av Synergy M3 för receptberäkning och Synergy T3 för kontroll av brytmaskin och

Posted in: Produktnyheter Leave a comment

Kursdatum 2023 Grundkurs

April 14, 2023

Nu är höstens datum för vår Grundkurs i kulörbedömning klara! Den 26-27 oktober finns vi på St Jörgens Park där vi går igenom människans förutsättningar att visuellt bedöma kulörer samt grunderna för fysikalisk färgmätning och kontroll av glans. Här kan du lära dig mer om ögats färgseende, ljuskällor och omgivningens påverkan vid visuell bedömning. Du

Posted in: Produktnyheter Leave a comment

Ny produktkatalog från Rhopoint

November 25, 2022

Rhopoint Instruments Ltd., baserat i UK, är vår leverantör av testutrustning för kontroll av ytfinish, hur den upplevs och dess kvalitet. De har, sen starten 1986, producerat och utvecklat glansmätare Novo-Gloss med olika vinklar för kontroll av glansen enligt internationell standard på olika material.   Idag har de utvecklat mätinstrument för många fler parametrar för

Posted in: Produktnyheter Leave a comment

Nu finns en ny version Synergy T3

January 20, 2022

För dig som har nya Synergy T3, för recepthantering och kontroll på din brytmaskin, så finns nu v 1.0.19 att ta ner från vår download site  www.largoinnova.se / Software Update. Ange ditt licensnummer som Username och ditt Password som du fick med licensen.   När din garantiperiod, med fria uppdateringar, har upphört så visas ett

Posted in: Produktnyheter Leave a comment

Uppdatering av programvara !

January 8, 2022

För att kunna ladda ner den senaste program versionen behöver man inneha ett Uppdaterings Avtal ! Vill du ha mer information, kontakta oss på e-mail info@innovanordic.se   Program uppdateringar hämtas på Largo Innova AB hemsida. På denna länk  https://www.largoinnova.se/update-software/

Posted in: Produktnyheter Leave a comment