Fast & Fluid

Brytmaskiner och skakmaskiner av högsta klass. Många modeller som passar till allt från den lilla butiken till det stora service centrat.

HA480

HA480

Brytmaskin för den medelstora butiken, upp till 32 kanistrar.

HA680

HA680

Brytmaskin för den medelstora till stora butiken & service centret, upp till 36 kanistrar.

HA150

HA150

Brytmaskin designad för små butiker, upp till 24 kanistrar.

X-Protint

X-Protint

Brytmaskin för små butiker, upp till 16 kanistrar.

SK550 1.1

SK550 1.1

Skakmaskin för medel till hög färgförbrukning.

SK350

SK350

Skakmaskin för låg till medel färgförbrukning.